🎁 โดเนท 10+ บาท 🎁 ขึ้นจอแจ้งเตือน

🎁🚧 โดเนท 30+ บาท 🚧🎁 ขึ้นจอแจ้งเตือน+สิริพูดด้วย

🎁🚧 โดเนท 50+ บาท 🚧🎁 ขึ้นจอแจ้งเตือน+สิริพูดด้วย+เล่นด้วย 1 เกมส์นะครับ(พิมพ์ชื่อใส่มาด้วยนะ)

🎁❄️ โดเนท 100+ บาท ❄️🎁 ขึ้นจอแจ้งเตือน+สิริพูดด้วย+เล่นด้วย 1 เกมส์นะครับ+รับเพื่อนในเกมส์ (พิมพ์ชื่อใส่มาด้วยนะ)

🎁💥 โดเนท 300+ บาท 💥🎁 ขึ้นจอแจ้งเตือน+สิริพูดด้วย+เล่นด้วย 1 เกมส์นะครับ+รับเพื่อนในเกมส์+รับเข้าแคลนในเกมส์ (พิมพ์ชื่อใส่มาด้วยนะ)
กรอกชื่อที่จะแสดงบนสตรีม อักษรอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น
หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน
ระบุจำนวนเงินตั้งแต่ 10-20000 บาท
ระบุจำนวนเงินตั้งแต่ 10-20000 บาท

ทิปมีไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน โปรดอ่านนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล และ ข้อกำหนดการใช้งาน ก่อนทำรายการ

TipMe Co, Ltd. · Terms & Privacy · Service status